Skip to main content

Kosten

Het ToP programma is opgenomen in het basispakket van alle reguliere Nederlandse zorgverzekeraars. Er zijn daarom geen kosten verbonden aan deelname.

Wel word je als ouder gevraagd om gedurende de periode waarin je ondersteuning krijgt enkele vragenlijsten in te vullen. Dit invullen gebeurt via: www.hetklikt.nu. ‘Klik’ staat voor ‘Kwaliteit van Leven in Kaart’. Vragenlijsten worden gebruikt om inzichtelijk te maken hoe het met jou en jouw kind gaat. Hierdoor kan de zorg zo goed mogelijk worden afgestemd. En met goedkeuring, worden daarnaast de anonieme gegevens uit de vragenlijsten gebruikt om de kwaliteit van het programma verder te verbeteren.